Biografier.

En liten by som Tvedestrand har hatt sine "kjendiser". Noen har markert seg lokalt, mens andre også har markert seg langt utover de kommunale grensene.

Her vil det da komme en liten presentasjon av disse. Redaksjonen fyller på etterhvert, men er det noen du som leser av siden mangler så si fra....

 

 

 

Bærøe, Ove Christian.

Født i Hobøl i 1844 - død 1931.

Sogneprest i Holt fra 1902 - 1920. Malte flere altertavler, blant annet den som står i Laget Kapell og maleriet på sakristiveggen i Holt Kirke. Han var formann i styret for restaureringen av Holt Kirke i 1906. Han var også med i mange av bygdas foreninger.

Holm, Christian.

Født i København i 1783, - død 1855.

Tvedestrands første ordfører. Var forvalter på Næs Jernverk fra 1815. Han bodde da i forvaltergården, men kjøpte Tangen Gård. Han var stortingsrepresentant i perioden 1835 - 38. Ordfører i Tvedestrand fra 1836 - 40 og 1843 - 46.

Hovind, Harald.

Født i Kristiansund i 1851 - død 1934.

Bestyrer av Tvedestrand Middelskole fra 1882 - 1921.

Utga håndbok om biskjøtsel, "Bier og Honning" på 400 sider i 1894.

Redaktør for "Tidsskrift for biskjøtsel" i 20 år.

Knudsen, Knud.

Født på Hesthagen i Holt 1812. Død 1895.

Knud Knudsen kalle bokmålets far. Faren var lærer og fra han var 4 år fulgte han med på sin fars undervisning og lærte fort. Han ble huslærer på Østebø i en alder av 12 år. 16 år gammel ble han tilsatt som omgangsskolelærer i kretsen rundt Nes Verk. Han tok videre utdannelse med beste karkterer og i1840 tok han filologisk embetseksamen. Knud Knudsen har skrevet flere bøker, bl a. "Dansk-Norsk Sproglære", "Morsmaalet som skolefag", "Det Norske Maalstræv": Hans mest kjente er nok boken "Livsminner" hvor han skriver om sitt liv og virke.

Smith, Fritz. (Johan Fredrik).

Født i 1824 - død 1882.

Drev reder og handelsvirksomhet i Tvedestrand. På det meste bestyrte han 30 skuter og var blant landets største redere. Ordfører i Tvedestrand fra 1865 til sin død i 1882. Han var pådriver for at byen fikk Middelskole. Han ville i 1872 kjøpe Næs Jernverk for 1 million, men da sa hans frue NEI.

Øvernes, Lars Albretsen.

1695 - 1785.

Ble kalt "Lars Kirkebygger"

Byggmester for de fleste bygninger på Næs Jernverk.

Bygde Forvaltergården, nå museum i 1739.

Bygde om Holt Kirke til dagens utseende i 1753.

Bygde om Dypvåg kirke til dagens i 1759.

Bygde tårn i Vegårshei kirke i 1759.

Utvidelse av Søndeled og Høvåg kirke i 1768.

Kirkeverge i Holt fra 1726 - 1729.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use